BU EN ÜST BÖLÜMDEKİ BAZI REKLAMLAR - Sayfamızın üstündeki zaman zaman görüntülenen Windows Internet Explorer'in kendi Reklamıdır.- SİTEMİZ DIŞI BİR UYGULAMADIR.
   
 
  OZAN NİHAT'I TANIYALIM

  OZANIMIZ

OZAN NİHAT

 OZAN NİHAT ŞİİRLERİ

İşte ben Yarenler

Elli senesinde,Gölcük Köyü'nde,
Ondört ekim günü doğdum yarenler.
Aslım yörük,çoban idim bir zaman.
Keçi güttüm , koyun sağdım yarenler.

Yirmi yedi sene kendimden kaçtım.
Yetmiş yedi yılı gözümü açtım.
Erenler elinden badeyi içtim.
Çok şükür gafleti boğdum yarenler.

Aşkın eşiğinde bekle dediler.
Ruhunu îmanla akla dediler.
Tevazuyla nefsi pakla dediler.
Gücüm yettiğince oğdum yarenler.

Ham idim dergâhta ereyim dedim.
Erip metahımı sereyim dedim.
Yontulup kapıdan gireyim dedim,
Kırk senede anca sığdım yarenler

Bazen bülbül oldum bağa uzandım.
Bazen ceylan oldum dağa uzandım.
Bulut oldum,yerden göğe uzandım.
Muhabbet bağına yağdım yarenler.

OZAN NİHAT,derde şifa zikrullah.
Hayır,şer Allah'tan,âmentübillah.
Her dert bir rahmetmiş elhamdülillah.
Tecelliye boyun eğdim yarenler...


Künyem

Acıpayam ilçem,Denizli ilim.
Girenizde Gölcük, köyümdür benim.
Neslim Oğuz nesli,Türkçedir dilim.
Bozok,Günhan,Kayı boyumdur benim.

Yörüğüm,Türkmenim,Türkoğlu Türküm.
Tarihin yüz akı,asildir ırkım.
Yaratan’dan başka olmadı korkum.
Mertlik ve dürüstlük huyumdur benim.

OZAN NİHAT,aşkı düstur seçmişim.
Beni bende yakıp benden geçmişim.
Zulme,cehalete savaş açmışım.
Sözlerim ok,sazım yayımdır benim.


Ya Sev Ya Terket

Kulak ver hemşehrim dinle ve anla
Türkiye türk yurdu , ya sev ya terket...
Her karış toprağı yoğruldu kanla
Türkiye Türk Yurdu Ya Sev, Ya Terket...

Dil,din,ırk farkı yok
Haklarımız bir,kanunlar önünde yüklerimiz bir.
Yüzde doksan dokuz köklerimiz bir.
Türkiye Türk Yurdu Ya Sev, Ya Terket...

Edirne'den kars'a herkes vatandaş
Kimimiz akraba kimimiz gardaş
Amma ben ayrıyım dersen işin yaş
Türkiye Türk Yurdu Ya Sev, Ya Terket...

Devletten uzanan şefkat yüklü kol
Mensubusun diyor ne olursan ol.
Gayen bölücülük ise tez defol.
Türkiye Türk Yurdu Ya Sev, Ya Terket...

Kimseyi zor ile tutan yok babo,
Tutupta kenara iten yok babo,
Bizde bölünecek vatan yok babo,
Türkiye Türk Yurdu Ya Sev, Ya Terket...

Uyumsuzsan çek git bağlayan mı var,
Ardından yas edip ağlayan mı var,
Yoksa dıştan seni yağlayan mı var,
Türkiye Türk Yurdu Ya Sev, Ya Terket...

Bu ozan nihat'a düşmez tasası,
Sadakattir memleketin yasası,
Bana bak arkadaş sözün kısası,
Türkiye türk yurdu ya sev ya terket...

Türk Gençlerine

Türk gençliği dikkat eyle kendini,
Nefsin ateşinde pişirme sakın.
Hak imtihan eder çileyle seni,
Sabreyle, sabrını taşırma sakın.

Kur'ân'ın sünnet'in yoludur yolun.
Bir Müslüman Türk'e uymalı halin.
Özü sözü ayrı ise bir kulun,
Adamdan sayıp ta şişirme sakın.

Zorluklara alış, söyleme ah, vah.
Doğruları yalnız bırakmaz Allah.
Tek gayen İlâ'yı Kelimetullah.
Yol, hedef bellidir şaşırma sakın.

OZAN NİHAT derki, yalnız kalsan da,
Taktir bekler iken tekdir alsan da.
Ulubatlı Hasan gibi, ölsen de,
Bayrağı elinden düşürme sakın...

Yok Olup Gitmesin Pamukkale'miz

Mübarek çizgiden, Hak'kın yolu'ndan,
Nasıl başlasam ki bilemem, söze,
Pamukkale Hak'kın lûtfudur bize,
Görünen manzara hoş değil göze,
Böyle yas tutmasın Pamukkale'miz,
Yok olup gitmesin Pamukkale'miz.

O'nun ismi, Denizli'nin kimliği,
Kucağında olur bayram şenliği,
Yeşil entariyi, ak gelinliği,
Üstünden atmasın Pamukkale'miz,
Yok olup gitmesin Pamukkale'miz.

Şaşıyor insan, halini görüp,
Tarz, biçim arabest, mimari garip,
Etrafının beton yığını sarıp,
Arada yitmesin Pamukkale'miz,
Yok olup gitmesin Pamukkale'miz.

Çare ne, söylesin en yüksek sesle,
Çalışalım azim ile hevesle,
Bugünkü hatayı, yarınki nesle,
Şikayet etmesin Pamukkale'miz,
Yok olup gitmesin Pamukkale'miz.

Koskoca bir tarih, tabii yapı,
"İmdat diyor, çalınmalı her kapı,
Ağzına yakışmış intihar hapı,
Yetişin yutmasın Pamukkale'miz,
Yok olup gitmesin Pamukkale'miz.

Kimi O'nda şahsi çıkar arıyor,
Bedenine sülük gibi sarıyor,
Herbirisi iliğini soruyor,
Tükenip gitmesin Pamukkale'miz,
Yok olup gitmesin Pamukkale'miz.

NİHAT'ım, yaraya parmak basarak,
Konuşalım, iş hallolmaz susarak,
Bize karşı suratını asarak,
Kaşını çatmasın Pamukkale'miz,
Yok olup gitmesin Pamukkale'miz.

Üzülme

Gönül, seni yıldırmasın dert, çile,
Hepsi geçer, hepsi biter üzülme.
Mevlâ'nın ipine sarıl aşk ile,
O senin elinden tutar üzülme...

Zorluklarla ulaşılır yüceler.
Eyüp oldu zindanlarda niceler.
Şaşırtmasın seni uzun geceler,
Nasıl olsa şafak atar üzülme...

Merdi vurmak ister sinsi bir plan.
Namerdin silahı iftira, yalan.
Hakkı yutsun diye salınan yılan,
Kendi sahibini yutar üzülme...

NİHAT, Hakkı söyler gittiği yerde.
Çakal var aslanın yattığı yerde.
Bu gün baykuşların öttüğü yerde,
Hakkın bülbülleri öter üzülme...

Aman Oğul

Bugünler alattı, kahretti beni,
Seninle gülmeli yarınlar oğul.
Özüne bağlanmış görürsem seni,
O zaman yüreğim serinler oğul.

Değer verme şan şöhrete, paraya,
Ortak sokma Mevlâ ile araya,
İslâm neşterini vur ki yaraya,
Aksın çıbandaki irinler oğul.

Ülkü bağı iman ile süslendi,
Zorlu emek teri ile ıslandı,
Beşbin şehid kanı ile beslendi,
Yeşersin ekilen ürünler oğul.

OZAN NİHAT, Hakka çağrı nidâmız,
Kur'ân, sünnet menbaından gıdamız,
Hak Yolu'ndan ayırmasın Hüdâ'mız,
Rahmet ile ansın torunlar oğul.

Türk Kadınları

İffetiyle, namusuyla, arıyla,
Ezelden güçlüdür Türk kadınları.
Toplumdaki en mukaddes yeriyle,
Ezelden güçlüdür Türk kadınları.

Görevini bilir, yan gelip yatmaz,
Ahlâka, töreye aykırı gitmez,
Modaya, boyaya itibar etmez,
Ezelden güçlüdür Türk kadınları.

Yokluğa şükredip yaşayan onlar,
Soğuk kış ayları üşüyen onlar,
Sırtlarında mermi taşıyan onlar,
Ezelden güçlüdür Türk kadınları.

Vatanını söz söyletmez, savunur,
Türklüğüyle, dini ile övünür,
Köpek değil, yavrusuyla avunur,
Ezelden güçlüdür Türk kadınları.

Maymun soyluları hırlatmasınlar,
Üzerine çamur fırlatmasınlar,
Mübarek adını kirletmesinler,
Ezelden güçlüdür Türk kadınları.

OZAN NİHAT, geri dursun densizler,
Makyaj yapsın, kedi sevsin dinsizler,
Ayağına toz olamaz donsuzlar,
Ezelden güçlüdür Türk kadınları...


HAC YOLU

 

Hac yolunda içten şeytanı kovup,

Hak katında hacı olmak ne güzel.

Yaratılmışları Hak için sevip,

Gönül kâbesini bulmak ne güzel.

 

Habibullah diyarına giderken,

İhlas ile hac borcunu öderken,

Güzel Beytullah'ı tavaf ederken,

İlahî feyizle dolmak ne güzel.

 

Mekke'de atarsın derdi, elemi,

Aşka gelir âşıkların kalemi.

Unutmak istersen fani alemi,

Mescid-i Haram'da kalmak ne güzel.

 

Cebel-i Rahme'de dua boş değil.

Orası bir mahşer, hata hoş değil.

Arafat'da boş oturmak iş değil,

Düşünüp ölmeden ölmek ne güzel.

 

Yüce Mevlâ'm nasip etsin bir daha,

Mescid-i Nebi'de yalvar Allah'a.

Selam vere vere Rasülullah'a,

Ravza'da kırk vakti kılmak ne güzel.

 

Yedi Mescitlerde, Hendek'te durup,

Uhut, Bedir şehitlerini görüp,

Cennet-ül Baki'nin yanına varıp,

derin tefekküre dalmak ne güzel.

 

Kapandı Mescid-i aksa'nın yolu.

Kerbeli kan ağlar, Bağdat dert dolu.

Acep neden bağlı mü'minin kolu,

Bu hallerden ibret almak ne güzel.

 

OZAN NİHAT Hak Yolu'nu tutarak,

Bir kutlu sevdayla yanıp tüterek,

Nefse değil, ruha hitabederek,

Sazı Hak aşkına çalmak ne güzel...


 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
www.ahmetayvaz.tr.gg > OĞUZ SOYU-ÜÇOKLAR KOLU-GÖKHAN BOYUNUN TÜRKÇÜ TURANCI TÜRKMEN ÇEPNİ AYVAZ OTAĞI > www.ayvazahmet.tr.gg
 
TÜRK-İSLÂM ÜLKÜSÜ; Varlık olan Türklük ile, değer olan İslâmın bir birine vuslatıdır, kaynaşarak et ile tırnak misâli oluşlarıdır. Varlık ifade eden Türk`lüğün , değer olan İslâma muhabbetidir
* * *
OĞUL! Eşref-i mâhlük olduğunun şuurundan hareketle, Cenab-ı Hakk`ın nizamını yeryüzünde hakim kılmak gibi yüce bir idealin gerçekleşebilmesi uğruna,bin yıldır İ`LA-YI KELİMETULLAH ÇİZGİSİNDE, maddi ve manevi bütün imkânlarını seferber eden YÜCE TÜRK MİLLETİNİN şerefli bir ferdi olduğunu unutma!
Üstad ORHAN KILIÇOĞLU

* * *
ARVASİ HOCA`NIN FİKİR VE ESERLERİNDEN FAYDALANMAK, O`NU REHBER EDİNMEK HER TÜRK GENCİNİN ÖNCELİKLİ HEDEFİ OLMALIDIR.
Son yıllarda ihmal edilen ülkücü gençlik en Kısa zamanda yeni bir hamle yeni bir şevk ve aşkla; ZİYÂ GÖKALP, ATATÜRK, A.TÜRKEŞ, NİHAL ATSIZ, S. AHMED ARVASİ, NECDET SEVİNÇ`İN fikir ve görüşlerinin karıldığı harmanlardan beslenerek gelişip, olgunlaşıp, kamilleşerek, GÖNLÜNDE TÜRKLÜK ÜLKÜSÜ, DİLİN DE TURAN TÜRKÜSÜYLE YENİDEN BİR ERGENEKON DESTANI YAZMAYI İMANININ RÜKNÜ BELLEMELİDİR…

Üstad ORHAN KILIÇOĞLU
Facebook beğen
 
Reklam
 
NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!!! ATATÜRK
 
ALPARSLAN TÜRKEŞ SÖZLERİ
Başbuğ Alparslan Türkeş in özlü sözleri, Ülkücülük , Türk Dünyası ve İslamiyet hakkındaki özlü sözlerini okuyabilirsiniz...
*********************
İdealler yıldızlar gibidir.
Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz..

Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler
tarafından kazanılamaz.

Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgâr tayin eder...

Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

Başarı için muntazam plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez

Biz aziz milletimize müreffah, kuvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz.Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz.

Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz...

Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.

Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır.

Fikir, iman, ülkü aşkı ... İnsanları güçlü yapan bunlardır.

Hepiniz birer Türk Bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.


İnsanlık âleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.

İslamiyet'i ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır. Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

Milletler arasındaki mücadele şuurundan mahrum olan toplumlar başkasının boyunduruğu altına düşerler.

Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.

Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.

Mücadelemiz her ne pahasına olursa olsun, siyasi kazanç mücadelesi değil, ahlâk ve fazilet mücadelesidir. Bu mücadelenin karakteri yıkıcı değil, yapıcı olmaktır. Bu şerefli mücadeleye Türk milletini davet ederim.

Toprak bütünlüğümüzü devletimizin ve milletimizin bölünmezliğini hedef alan hainlere karşı Türk Milleti olarak ayağa kalkmalıyız.

Türk aydınları için Batı'nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez."

Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

Türk milliyetçiliği meşru savunma, yüksek insanlık duyguları ve Türk Milletinin kendi tabii haklarının savunulması, korunması duygusu ve iradesinin, şuurunun bir ifadesidir.

Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.

Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek... Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.

Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti'nin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Türk Töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak...

Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.

Türkiye'nin yükselişi ithal fikirle olmaz. Hiç bir yabancı, Türkün menfaatlerini Türk Milletinin kendisi kadar düşünemez.

TÜRKLÜK bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır.

Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ
Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür. ATATÜRK
 
"BİR KIZ ÖĞRENCİYİ BAŞINI ÖRTTÜĞÜ İÇİN TAHSİL HAKKINDA MAHRUM ETMEK İSTİKLAL SAVAŞI BAŞLARINDA VE MARAŞ'TA , DÜŞMANLAR TARAFINDAN BAŞÖRTÜSÜ ÇEKİLİP DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İÇİN BAŞLAYAN MİLLİ ŞAHLANIŞIN RUHUNA TÜKÜRMEKTİR."
NECİP FAZIL KISAKÜREK
* * *

Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir,
Zafer gönüllerin birleşmesidir.
Gönülleri birleşenler, selam sizlere,
Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.

Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir...
H.Nihal Atsız
Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ATATÜRK
 
Deme bana Kayı, Oğuz, İlhanlı,
Türküm; Bu ad her ünvandan üstündür.
Yoktur Azer, Kırgız, Özbek, Kazanlı,
Türk Milleti bir bölünmez bütündür.
Ziya Gökâlp
Başarılarda gururu yenmek, felâketlerde ümitsizliğe karşı gelmek lâzımdır. ATATÜRK
 
Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır...

S.Ahmet Arvasi

BU DAVA ÖZÜDÜR İSLAMİYET'İN
BU DAVA GÜNEŞİ, MAZLUM MİLLETİN,
BU DAVA, HERŞEYDEN, HERŞEYDEN ÇETİN,
BU YOLDA DERT, HÜZÜN, GURBET BİZİMDİR.
S.Ahmet Arvasi

16 yaşında ilk şiirlerden biri olan `Ne Gam`, iyi bir başlangıç

Ne gam, varsın dizlerim koşa koşa yorulsun,
Saadetin, dâvanın, gerçek aşkın peşinde...
Boş hayaller kül olup rüzgârlarda savrulsun,
Yaban gülleri gibi solsun çöl güneşinde.
S.Ahmet Arvasi

Henüz 17 yaşındaki bir delikanlının `Özleyiş` şiiri, ecdadına âşık bir delikanlının eski muhteşem çağlara olan hasretini dile getiriyor:

Tuna neden köpürmüş, Kırım neden inliyor?
Nerde parlayan kılıç, nerde o akıncı ced?
Şimdi Hazar uzaktan feryadımı dinliyor,
Ayrıldı mı Kafkaslar yurdumdan ilelebed?
Kıbrıs`ın ayrılışı derd oldu içimizde,
Barbaros`un sesini kaybettik Akdeniz`de,
Adalar yabancı da, dinmez derleri bizde,
Balkan`ımız vatandan ayrıldı mı nihayet?
S.Ahmet Arvasi
 
SON BİR (1) YILIN TOPLAMI 87684 ziyaretçi kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. CÜZ:21 // AHZÂB SÜRESİ: 33 / 23.ÂYET