BU EN ÜST BÖLÜMDEKİ BAZI REKLAMLAR - Sayfamızın üstündeki zaman zaman görüntülenen Windows Internet Explorer'in kendi Reklamıdır.- SİTEMİZ DIŞI BİR UYGULAMADIR.
   
 
  TÜRK-KÜRT KARDAŞTIR-İşte belgeli yaşanmışı ve yaşananıBAŞBUĞ ALPASLAN TÜRKEŞ DİYORKİ:  ‘ ben ne kadar Türksem onlar o kadar Türktür,onlar ne kadar Kürtse ben o kadar Kürdüm’ demiştir.

ZİYA GÖKALP DİYORKİ: ‘Nerde bir Kürt aradıysam,Türk’ten gayrı birşey bulmadım.’

Türk ve Kürt için ise ‘Türkü sevmeyen Kürt Kürt değildir,Kürdü sevmeyen Türk  deyildir.


TÜRK-KÜRT KARDAŞTIR


Kürt adı tarihte ilkkez nerede ortaya çıkmıştır?

Kürt adı,bölücülerin ve oryantalistlerin idda ettiği gibi tarihte Medler ile ortaya çıkmamıştır.Kürt adına o dönemden kalma yazıtlarda rastlanmaz.Kürt adına tarihte ilkkez M.S.500 yılında Göktürklerden kalma Yenisey ırmağı kıyısındaki Elegeş Yazıtlarında rastlanır.Orta Asya’nın kuzeyinde bulunan ve Göktürkçe olan bu yazıtta yazan ifade aynen şöyledir ‘Ben Kürt eli kağanı Alp Urungu,altınlı okluğumu bağladım belde.Elim 39 yaşında Göktürk Hanlığındandır’. Alp Uurungu ve Kürt eli Göktürk Hanlığındanmış.O zamanın hukukuna göre Göktürk hanlığından olabilmek sadece Göktürk hükümdarına akrabalıkla mümkündür ve mezar taşı Göktürkçedir.

Kürtlere Türk milliyetçilerinin bakışı:

Türk milliyetçilerinin hemen hepsi, Kürtlerle Türklerin kardeş millet oluğunda hemfikirdir.Gazi Mustafa Kemal’in Meclisinde Kürt kökenli milletvekilleri bulunmaktaydı.Atatürk Türk milleyitçiliğini ırka değil,ortak his ve tarih blincine dayandırmış.Ne mutlu Türk olana değil ne mutlu Türküm diyene demiştir.Atatürk’ün ‘fikir babamdır’ dediği Ziya Gökalp Türkçülük fikrini sistemleştiren toplumbilinci olup,aslen Kürt kökenlidir.Ziya Gökalp,Kürt aşiretleri üzerinde yapmış olduğu araştırmala sonucu şu ifade de bulunmuştur ‘Nerde bir Kürt aradıysam,Türk’ten gayrı birşey bulmadım.’ Ve daha sonra ayrılıkçılar için İslam ümmetinin yükselmesini istteyen her Müslüman Türkün yanında yer almalıdır demiştir.Türk ve Kürt için ise ‘Türkü sevmeyen Kürt Kürt değildir,Kürdü sevmeyen Türk Türk değildir’ demiştir.

Milliyetçilik fikrini siyasi alana taşıyan Alpaslan Türkeş ise ‘ ben ne kadar Türksem onlar o kadar Türktür,onlar ne kadar Kürtse ben o kadar Kürdüm’ demiştir.Ve milliyetin herşeyden önce mensubiyet olduğunu,aynı kaderi paylaşan ortak dileğe sahip insanların mensup olma hissi ile milleti oluşturduğunu söylemiştir.’Kürd ile Türk et ile tırnaktır demiştir.’

Zaten Kürtler gerek soy gerek mezhep gerekse kültür olarak Türktürler.İslamiyet öncesi Türklerin yeni yılına tekabül eden ve tüm Türk Dünyasında kutlanan Nevruz’un da Kürtlerce kutlanıyor olması ortak kültürel bağın derinliğine işarettir.Meydan Laros da Kürtler için göçebe bir Türk boyu denmiştir.

MHP içinde Kürtler: Mhp’nin her kademesinde Kürtler yer almıştır ve almaktadır.1980 önce ülkücü şehitler içinde Kürt kökenliler de bulunmaktadır.MHP’de Kürt kökenli milletvekillerinin dışında Türk İslam Ülküsü adlı fikrin savunucu Ahmed Avrasi Kürt kökenlidir.Şu anki Ülküocakları Genel Başkanı Alişan Satılmış Kürt kökenlidir. Sadece Alişan Satılmış değil Ülkü Ocaklarının her kademesinde Kürt kökenli vatandaşlarımız bulunmaktadır-

Kürt Sorunu neden ortaya çıktı? : Görülüyor ki Türkçü Alişan Satılmış Ziya Gökalp,Türk İslamcı Avrasi Kürttür .Osmanlı’nın yıkılmasının ana sebebi emperyalistlerin bölgesel milliyetçiliği azdırması ve devletin bölünmesi olmuştur.Oryantalistler bölge bölge gezmiş ve gördükleri ufak farklılıkları etnik farklılık olarak göstermiş,kardeşleri birbirine kırdırmıştır.Bunda ki amaç bölgedeki kaynakları ele geçirmek ve ülkemizin gelişmesine engel olmaktır.Osmanlı’dan ayrılan Yugoslavya,Makedonya,Filistin Cezayir Fas,Irak Kuveyt.. gibi ülkelerde sefalet ve kan diz boyu olmuştur.Kürtleri Türklerden ayırmanın iki ana amacı petrol ve sudur.Irak’taki petrolü almak isteyen batı,Yahudi kökenli olan Barzani’yi kullanarak Irak’ı bölmüş o petrol bölgesine İsrail’den getirdikleri 200bin yahudiyi yerleştirmektedir.Amerikan Yahudi ortaklığı Musul ve Kerkük petrollerini almış,Irak’ı sömürgeleştirmiştir.Türkiye’de terör bu bağlamda GAP’ın başlaması ile başlamıştır.Ortadoğu’da su az bulunur bir kaynaktır.Ucuz enerji elde edilip kurak bölgeler sulanabilecektir.Deniz suyunu arıtan ve su kaynağı olmayan İsrail bölgeyi ele geçirmek istemektedir,Gap bölgesinden  500bin dönüm arazi almıştır.10.000 Yahudi İsrail’den gelip Urfa’da doğum yapmıştır.Avrupa’da Türkiye’nin gelimesine engel olmak için terörü desteklemiş,hatta kaynak akıtmıştır.

Ne yapmalıyız?: Türklük bilincinin birleştirici ulusal kimlik olduğu anlatılmalı,Irak’daki acı sonuçları yaşamamak,sömürgecilere kaynaklarımızı ve namusumuzu vermemek için birlik olup devletimize sahip çıkmalıyız.

O zaman Türk Kürt kardeştir,ayrım yapan kalleştir.O zaman ne mutlu Türk’üm diyene.

**************************************************************
Binlerce yıldır bu topraklarda kardeşliğimize zarar vermek isteyen şerefsizlere fırsat vermeyeceğiz..
Kardeşiz..

******************************************************************
******************************************************************


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:
www.ahmetayvaz.tr.gg > OĞUZ SOYU-ÜÇOKLAR KOLU-GÖKHAN BOYUNUN TÜRKÇÜ TURANCI TÜRKMEN ÇEPNİ AYVAZ OTAĞI > www.ayvazahmet.tr.gg
 
TÜRK-İSLÂM ÜLKÜSÜ; Varlık olan Türklük ile, değer olan İslâmın bir birine vuslatıdır, kaynaşarak et ile tırnak misâli oluşlarıdır. Varlık ifade eden Türk`lüğün , değer olan İslâma muhabbetidir
* * *
OĞUL! Eşref-i mâhlük olduğunun şuurundan hareketle, Cenab-ı Hakk`ın nizamını yeryüzünde hakim kılmak gibi yüce bir idealin gerçekleşebilmesi uğruna,bin yıldır İ`LA-YI KELİMETULLAH ÇİZGİSİNDE, maddi ve manevi bütün imkânlarını seferber eden YÜCE TÜRK MİLLETİNİN şerefli bir ferdi olduğunu unutma!
Üstad ORHAN KILIÇOĞLU

* * *
ARVASİ HOCA`NIN FİKİR VE ESERLERİNDEN FAYDALANMAK, O`NU REHBER EDİNMEK HER TÜRK GENCİNİN ÖNCELİKLİ HEDEFİ OLMALIDIR.
Son yıllarda ihmal edilen ülkücü gençlik en Kısa zamanda yeni bir hamle yeni bir şevk ve aşkla; ZİYÂ GÖKALP, ATATÜRK, A.TÜRKEŞ, NİHAL ATSIZ, S. AHMED ARVASİ, NECDET SEVİNÇ`İN fikir ve görüşlerinin karıldığı harmanlardan beslenerek gelişip, olgunlaşıp, kamilleşerek, GÖNLÜNDE TÜRKLÜK ÜLKÜSÜ, DİLİN DE TURAN TÜRKÜSÜYLE YENİDEN BİR ERGENEKON DESTANI YAZMAYI İMANININ RÜKNÜ BELLEMELİDİR…

Üstad ORHAN KILIÇOĞLU
Facebook beğen
 
Reklam
 
NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!!! ATATÜRK
 
ALPARSLAN TÜRKEŞ SÖZLERİ
Başbuğ Alparslan Türkeş in özlü sözleri, Ülkücülük , Türk Dünyası ve İslamiyet hakkındaki özlü sözlerini okuyabilirsiniz...
*********************
İdealler yıldızlar gibidir.
Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz..

Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler
tarafından kazanılamaz.

Dalından kopan yaprağın akibetini rüzgâr tayin eder...

Ahlâkçılık anlayışımız, Türk Ahlâkı ve Müslümanlık inancından meydana gelmiştir.

Başarı için muntazam plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

Bir fikre, bir ideolojiye, kendisinden daha üstün bir fikirle karşı çıkılır. Karşı fikir kaba kuvvetle ezilemez

Biz aziz milletimize müreffah, kuvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz.Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz.

Bölünme kabul etmez, kutsal bir bütün halinde Büyük Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz...

Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dâva başarıya ulaşamaz.

Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

Emirlere mutlak itaat lâzımdır. Laubali, gevşek, disiplinsiz, metotsuz kimselerle dâvamız yürümez. Her şeyde örnek olmak lâzımdır.

Fikir, iman, ülkü aşkı ... İnsanları güçlü yapan bunlardır.

Hepiniz birer Türk Bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.


İnsanlık âleminin en şerefli bir ailesi Türk Milletidir. Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.

İslamiyet'i ele alıp Türklüğü inkâr etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir.

Kendinizi küçük görmeyiniz. Sizler büyük kuvvetsiniz. Vazifenizi hiçbir zaman unutmayınız. Kuvvet birliktir. Dâvamızın geleceği birliktedir. Birlik, beraberlik içinde olmaktır.

Komünist sistemlerde halkın esaret altında oluşunun sebebi bir mülk sahibi olamamasıdır. Hürriyetin tek garantisi mülkiyettir.

Milletler arasındaki mücadele şuurundan mahrum olan toplumlar başkasının boyunduruğu altına düşerler.

Milletler yabancı kuvvetlerin orduları ve diğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleri tarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesin hale gelir.

Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.

Mücadelemiz her ne pahasına olursa olsun, siyasi kazanç mücadelesi değil, ahlâk ve fazilet mücadelesidir. Bu mücadelenin karakteri yıkıcı değil, yapıcı olmaktır. Bu şerefli mücadeleye Türk milletini davet ederim.

Toprak bütünlüğümüzü devletimizin ve milletimizin bölünmezliğini hedef alan hainlere karşı Türk Milleti olarak ayağa kalkmalıyız.

Türk aydınları için Batı'nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez."

Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

Türk milliyetçiliği meşru savunma, yüksek insanlık duyguları ve Türk Milletinin kendi tabii haklarının savunulması, korunması duygusu ve iradesinin, şuurunun bir ifadesidir.

Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır.

Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek... Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz. Herkese yukarıdan bakacaksınız, ne de kendinizi aşağıdan göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.

Türk Töresinin bir şartı da yüksek vazife duygusudur. Vazifeyi her ne pahasına olursa olsun yapmaktır. Diğer bir şart, toplum uğrunda her çeşit fedakârlığı yapmaktır. Millete hizmet yolunda şahsi menfaatlerden, şahsi zevklerden feragattir. Vazgeçmektir. Kişiler kendilerini millet için feda ederler. Türk Milleti'nin büyüklüğü böyle yükselecektir. Onu sizler yaşatacak, sizler yükselteceksiniz. Türk Töresinin en önemli bir gereği de sır saklamaktır. Sır saklamak...

Türkçüler Günü olan 3 Mayıs (1944) büsbütün ayrı bir düşüncenin sonucudur. İç düşman olan, kılık değiştirerek milletin içine giren ve hükümetin gafletinden yararlanan komünizme karşı Türkçü gençlerin bir uyarma yürüyüşüdür.

Türkiye'nin yükselişi ithal fikirle olmaz. Hiç bir yabancı, Türkün menfaatlerini Türk Milletinin kendisi kadar düşünemez.

TÜRKLÜK bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır.

Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır.

Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ
Millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek millî ülkümüzdür. ATATÜRK
 
"BİR KIZ ÖĞRENCİYİ BAŞINI ÖRTTÜĞÜ İÇİN TAHSİL HAKKINDA MAHRUM ETMEK İSTİKLAL SAVAŞI BAŞLARINDA VE MARAŞ'TA , DÜŞMANLAR TARAFINDAN BAŞÖRTÜSÜ ÇEKİLİP DÜŞÜRÜLDÜĞÜ İÇİN BAŞLAYAN MİLLİ ŞAHLANIŞIN RUHUNA TÜKÜRMEKTİR."
NECİP FAZIL KISAKÜREK
* * *

Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir,
Zafer gönüllerin birleşmesidir.
Gönülleri birleşenler, selam sizlere,
Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.

Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir...
H.Nihal Atsız
Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ATATÜRK
 
Deme bana Kayı, Oğuz, İlhanlı,
Türküm; Bu ad her ünvandan üstündür.
Yoktur Azer, Kırgız, Özbek, Kazanlı,
Türk Milleti bir bölünmez bütündür.
Ziya Gökâlp
Başarılarda gururu yenmek, felâketlerde ümitsizliğe karşı gelmek lâzımdır. ATATÜRK
 
Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır...

S.Ahmet Arvasi

BU DAVA ÖZÜDÜR İSLAMİYET'İN
BU DAVA GÜNEŞİ, MAZLUM MİLLETİN,
BU DAVA, HERŞEYDEN, HERŞEYDEN ÇETİN,
BU YOLDA DERT, HÜZÜN, GURBET BİZİMDİR.
S.Ahmet Arvasi

16 yaşında ilk şiirlerden biri olan `Ne Gam`, iyi bir başlangıç

Ne gam, varsın dizlerim koşa koşa yorulsun,
Saadetin, dâvanın, gerçek aşkın peşinde...
Boş hayaller kül olup rüzgârlarda savrulsun,
Yaban gülleri gibi solsun çöl güneşinde.
S.Ahmet Arvasi

Henüz 17 yaşındaki bir delikanlının `Özleyiş` şiiri, ecdadına âşık bir delikanlının eski muhteşem çağlara olan hasretini dile getiriyor:

Tuna neden köpürmüş, Kırım neden inliyor?
Nerde parlayan kılıç, nerde o akıncı ced?
Şimdi Hazar uzaktan feryadımı dinliyor,
Ayrıldı mı Kafkaslar yurdumdan ilelebed?
Kıbrıs`ın ayrılışı derd oldu içimizde,
Barbaros`un sesini kaybettik Akdeniz`de,
Adalar yabancı da, dinmez derleri bizde,
Balkan`ımız vatandan ayrıldı mı nihayet?
S.Ahmet Arvasi
 
SON BİR (1) YILIN TOPLAMI 87684 ziyaretçi kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. CÜZ:21 // AHZÂB SÜRESİ: 33 / 23.ÂYET